Nyheter
2015-02-13 Nytt album Lars-Olov Olsons blandat

Detta är en samling lösa fotografier i Lars-Olov Olsons ägo. Fotografierna har alla anknytning till Gottfrid Fornanderska släktföreningen.

2014-10-08 Nytt album Ester Olssons album

Detta är ett urval av foton från Ester Olssons album från 1910- till 50-talen. Ester är syster till min farfars far Hjalmar.

2014-09-03 Nytt album Gunn Olsons album

Detta är en samling fotografier från fyra av Gunn Olsons album från 1940- och 50-talen. Gunns man Lars-Olov är kusin till min farfar.

Flera nyheter

Nyaste fotoalbum

Om sidan familjearkiv.se

familjearkiv.se är en sida som drivs av mig, Erik Hjalmarsson, för mina släktingar. Inledningsvis kommer familjearkiv.se främst att vara en sida för att samla släktens äldre fotoalbum i digitalt format. På sikt är målet att sidan ska komma att innehålla mer än bilder, bland annat allt det material som ett flertal släktforskare inom släkten producerat.

Projektet startade under vintern 2010-11 då jag av min farmor, Birgit Hjalmarsson, fick låna ett par äldre album för att digitalisera och använda i min släktforskning. Vi spenderade många dagar under våren och sommaren med att identifiera personer på bilderna. Framåt slutet av sommaren 2011 föddes tanken på att starta denna sida.

Jag tycker det är viktigt att för framtiden bevara och tillgängliggöra fotografiskt material av våra äldre släktingar och de miljöer i vilka de levt och verkat. Anledningen till att jag tycker detta är så viktigt och att det är relativt bråttom att göra just nu är två:

 • Det fotografiska materialet inom släkten krymper eftersom fotografier både kastas, går sönder och sakta bryts ner både av tidens tand och undermålig förvaring.
 • För varje generation blir vi allt fler att dela på det fotografiska material som ändå finns bevarat.

Dessutom minskar det befintliga beståndet i värde allteftersom fler och fler personer och platser på bilderna inte längre kan identifieras. En bild som ingen vet vad eller vem den föreställer har tyvärr ett mycket begränsat värde. Det är därför viktigt att skriftligt dokumentera bilden och dess ursprung. Viktiga uppgifter att dokumentera är:

 • Motivbeskrivning, inklusive vilka personer, platser och verksamheter
 • Fotograf
 • År / datum

Syfte.

Syftet med familjearkiv.se är följande:

 • Bevara fotografiskt material för framtiden.
 • Tillgängliggöra detta material för alla intresserade släktingar.
 • Dokumentera. Jag hoppas att ni som kan hjälper till med identifiering av personer och platser på bilderna. I anslutning till varje bild finns ett enkelt formulär, använd det.
 • Tillgång till ytterligare fotografiskt material. Jag hoppas att ni som har äldre foton i er ägo vill låta mig digitalisera dem och göra till en del av sidan.
 • Medvetandegöra om värdet av dessa fotografier och vikten av att förvara fotografiskt material på ett bra sätt.

Släng inget fotografiskt material!

Många tror att det stora hotet mot våra fotografier kommer från eldsvådor som då och då drabbar våra bostäder. Någon anser förmodligen att det är fukten, som på några decennier kan göra de gamla fotografierna till blöta papperslappar som faller isär. En och annan skyller kanske än idag på de små gnagare, som ibland satt tänderna i gamla handlingar i brist på bättre föda. Med inget av dessa hot är större än människan själv!

Dock vore det orätt att tro att det skett av ond vilja. Snarare är det nästan alltid frågan om oförstånd, bristande tid, allmän trötthet vid dödsboröjningar och andra tillfällen.

Men, det kan också vara du själv, som idag vårdar en större fotosamling. Du måste även ge dina efterkommande en möjlighet att med rimlig ansträngning ta del av detta. Redan det yttre skicket spelar stor roll. Ett par kartonger med lösa fotografier huller om buller som ingen vet vad de föreställer, kanske dessutom illaluktande av någon typ av angrepp, får lätt vem som helst att ge upp. Däremot en uppställd, ordnad, välskött och i fysiskt god kondition fotosamling motverkar spontana soptippsoffer.

Är fotosamlingen dessutom prydligt dokumenterad med motivbeskrivningar, dateringar och i bästa fall någon typ av antavlor som visar hur de olika personerna på bilderna förhåller sig till varandra är det ännu bättre. Då kan fotosamlingen föra de efterlevande rakt in i släktens kända och okända förgångna, och bilderna blir snart levande historia för dem.

Men, även om nu den aktuella fotosamlingen skulle bestå av ett par kartonger med oordnat innehåll, så släng dem inte! Ny teknik med automatisk ansiktsigenkänning är redan här och kommer i framtiden att bli ännu bättre. Troligtvis blir det möjligt att jämföra foton föreställande oidentifierade personer mot exempelvis en hembygdsförenings fotosamling. Om foton eller album finns där ute i släkten som ingen längre vill ha eller vårda så kan jag ta emot dessa för bevarande för framtiden.

Om digitalisering.

Att digitalisera ett fotografi innebär ungefär att man fotograferar av ett befintligt fotografi med en digital kamera. Den tekniska utrustningen för detta kan se ut och fungera på flera olika sätt.

Det viktigaste för dig, som eventuellt vill låta mig digitalisera en del av dina fotografier, att känna till är att digitalisering inte skadar fotografiet på något sätt. Fotografier monterade i album behöver inte monteras ur albumen, även om det ibland kan vara önskvärt.

Efterlysningar.

Jag har tre efterlysningar:

 • Jag är intresserad av att låna fotografier för digitalisering. Även andra handlingar såsom dagböcker, brev, tidningsklipp mm efter vår släkt. Har någon film eller ljudupptagningar så är detta högintressant.
 • Jag vill gärna komma i kontakt med de släktforskare som finns i släkten. Både för inventering och för utbyte av forskningsresultat. Skulle någon av er vilja ha hjälp att publicera er släktforskning här på familjearkiv.se så går det bra.
 • Berättelser eller personbeskrivningar över någon i vår släkt. Har du sådana liggande eller är känner dig manad att skriva en kort beskrivning av någon släkting så tar jag med tacksamhet emot detta. Observera att det även kan vara en beskrivning av dig själv!

Hur nya bilder?

Hur nya bilder tycker ni är rimligt att publicera på sidan? Inte alla vill ju vara med på Internet. De nyaste fotografierna på sidan är just nu från 1950-talet. Hör gärna av dig med din åsikt.

Hur bilderna på sidan ordnas.

Grunden för hur bilderna här på sidan ordnas, numreras osv. utgår ifrån proveniensprincipen. Detta innebär kort och gott att fotografierna sorteras så att de speglar olika personers verksamhet. Mormors foton blandas inte ihop med farfars även om de båda har foton av samma personer eller platser. Proveniensprincipen är den i det västerländska arkivväsendet allenarådande principen för ordnande av handlingar.